Shows

"This schedule is valid from 1st May 2023

WEEKDAYS

Day/Time

6:00-6:30am

6:30-7:00am

7:00-8:00am

8:00-8:30am

8:30-9:00am

9:00-10:00am

10.00-11:00am

11:00-12:00pm

12:00-1:00pm

1:00-1:30pm

1:30-2:00pm

2:00-3:00pm

3:00-4:00pm

4:00-5:00pm

5:00-6:00pm

6:00-6:30pm

6:30-7:00pm

7:00-7:30pm

7:30-8:00pm

8:00-9:00pm

9:00-10:00pm

Monday

Lets meditate

Mulyon ki Baaten

Suprabhat

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

NCERT(Educational Program)

Ek Mulakat

Gharonda

Hindi songs

Awakening with Brahmakumaris

Songs

Ek Mulakat

NCERT(Educational Program)

Live Show / Marathi Songs

Shubham Karoti

Bhakti Songs

Lets Meditate

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

Live Show / Hindi songs

Khwabon ka Safar

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

WEEKEND

Day/Time

5:57-7:00am

7:00-8:00am

8:00-8:30am

8:30-9:00am

9:00-10:00am

10:00-11:00am

11:00-12:00pm

12:00-1:00pm

1:00-2:00pm

2:00-3:00pm

3:00-4:00pm

4:00-5:00pm

5:00-6:00pm

6:00-7:00pm

7:00-7:30pm

7:30-8:00pm

8:00-9:00pm

9:00-10:00pm

Saturday

Haripath

Amritdhara

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

Zindagi Meri Nazar se

Swaraj Sansthan

Vo Purana Stambh

Atulya Bharat

Awakening with Brahmakumaris

Swaraj Sansthan

Jindagi do pal ki

Vo Purana stambh

Nanhe Shehzade

Afsane Tarano ke

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

Songs

Good night with dadima

WEEKEND

Day/Time

5:57-7:00am

7:00-8:00am

8:00-8:30am

8:30-9:00am

9:00-10:00am

10:00-11:00am

11:00-12:00pm

12:00-1:00pm

1:00-1:30pm

1:30-2:00pm

2:00-3:00pm

3:00-4:00pm

4:00-5:00pm

5:00-6:00pm

6:00-6:30pm

6:30-7:00pm

7:00-7:30pm

7:30-8:00pm

8:00-9:00pm

9:00-10:00pm

Sunday

Haripath

Amritdhara

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

Baat Purani Badi Suhani

Patra Manatla

Patra Manatla

Balsabha

Awakening with Brahmakumaris

Baccho ki Duniya

Ha khel Shabdancha

Ha khel Shabdancha

Alakchi Zalak

Marathi Songs

Bhakti Songs

Rag Ragini

Manache Shlok

Awakening with Brahmakumaris

Baat purani badi suhaniBaat purani badi suhani

Mehfili